به وب سایت زهرا صلحدار خوش اومدین!

تازه ترین ها

گذر عمر

گاهی به مثابه فردی سال دار که عمری را گذرانده به زندگی نگاه می کنم. بعد با خود می گویم موهایم که سفید شود چه

ادامه مطلب »

درون بیرون

چند وقت پیش انیمیشن  Inside out را دیدم. داستان از این قرار بود که چیزهایی که درون سر یک دختر میگذشت را نشان میداد. شخصیت

ادامه مطلب »
تازه ترین ها

گذر عمر

گاهی به مثابه فردی سال دار که عمری را گذرانده به زندگی نگاه می کنم. بعد با خود می گویم موهایم که سفید شود چه

ادامه مطلب »

درون بیرون

چند وقت پیش انیمیشن  Inside out را دیدم. داستان از این قرار بود که چیزهایی که درون سر یک دختر میگذشت را نشان میداد. شخصیت

ادامه مطلب »
نوشته های من
معرفی کتاب