به وب سایت زهرا صلحدار خوش اومدین!

تازه ترین ها

جرئت پیدا کردن

فراموش نکن که هستی با وجود تو معنا می یابد و هر آنچه در درونت هست نشان از هستی دارد. خودت را دست کم نگیر.

ادامه مطلب »

حذف آدم اشتباهی

امروز به صورت اتفاقی دیدم یکی از همکلاسی های دوران دبیرستانم دیگر صفحه ی مرا در اینستاگرام دنبال نمی کند. چند وقت پیش هم مرا

ادامه مطلب »

بینایی

شما نمی دانید و نمی توانید بدانید که چشم داشتن توی دنیایی که همه کورند چه معنی دارد. کتاب کوری/ژوزه ساراماگو روی زیرپایی غلت می

ادامه مطلب »

حس شیرین یک تپش

صورتش،دستانش و تک تک اعضایش…از جلوی چشمانم محو می شوند و دلم برای همه ی آن روزها تنگ می شود. اینکه هیچ دلخوشی ای برای

ادامه مطلب »

کنترل نفس سرکش

تا به حال حس نیاز به چیزی در درونتان بوده که سرکوبش کرده باشید؟ دلیل اینکه سرکوبش کردید چه بود؟ بعضی از حس ها وقتی

ادامه مطلب »
تازه ترین ها

جرئت پیدا کردن

فراموش نکن که هستی با وجود تو معنا می یابد و هر آنچه در درونت هست نشان از هستی دارد. خودت را دست کم نگیر.

ادامه مطلب »

حذف آدم اشتباهی

امروز به صورت اتفاقی دیدم یکی از همکلاسی های دوران دبیرستانم دیگر صفحه ی مرا در اینستاگرام دنبال نمی کند. چند وقت پیش هم مرا

ادامه مطلب »

بینایی

شما نمی دانید و نمی توانید بدانید که چشم داشتن توی دنیایی که همه کورند چه معنی دارد. کتاب کوری/ژوزه ساراماگو روی زیرپایی غلت می

ادامه مطلب »

حس شیرین یک تپش

صورتش،دستانش و تک تک اعضایش…از جلوی چشمانم محو می شوند و دلم برای همه ی آن روزها تنگ می شود. اینکه هیچ دلخوشی ای برای

ادامه مطلب »

کنترل نفس سرکش

تا به حال حس نیاز به چیزی در درونتان بوده که سرکوبش کرده باشید؟ دلیل اینکه سرکوبش کردید چه بود؟ بعضی از حس ها وقتی

ادامه مطلب »
نوشته های من
معرفی کتاب