خرداد ۱۳, ۱۴۰۰ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سمت آبی آتش

در سمت آبی آتش می توانید درباره ی عشق، عشق ناتمام، ناامیدی، زخم های گذشته، ترس، حسرت،نا توانی، رقیب، خیانت، خشم، تنهایی،خاطرات بخوانید.این کتاب مونولوگی

ادامه مطلب »

سمت آبی آتش

در سمت آبی آتش می توانید درباره ی عشق، عشق ناتمام، ناامیدی، زخم های گذشته، ترس، حسرت،نا توانی، رقیب، خیانت، خشم، تنهایی،خاطرات بخوانید.این کتاب مونولوگی

ادامه مطلب »